Sensus Access

Mae'r Gwasanaeth Anabledd wedi datblygu partneriaeth â SensusAccess i ddod â'i ateb hunanwasanaeth, cyfryngau amgen i Brifysgol De Cymru.

Mae SensusAccess yn darparu Technoleg Cynhwysiant sy'n galluogi myfyrwyr a staff i drosi dogfennau i ystod o gyfryngau amgen yn awtomatig gan gynnwys llyfrau sain (MP3 a DAISY), e-lyfrau (EPUB, EPUB3 a Mobi) a Braille digidol. Gellir defnyddio'r gwasanaeth hefyd i drosi dogfennau anhygyrch fel ffeiliau PDF delwedd yn unig, lluniau JPG a chyflwyniadau Microsoft PowerPoint i fformatau mwy hygyrch a llai anodd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chael gafael ar adnoddau mewn fformatau amgen neu unrhyw ofynion na ellir eu bodloni trwy SensusAccess, cysylltwch â [email protected]  i drafod..

Trosi eich dogfen

Dilynwch y pedwar cam hawdd isod i sicrhau bod eich dogfen yn cael ei throsi i fformat amgen, hygyrch.

Bydd y ddogfen wedi'i throsi yn cael ei chyflwyno yn eich blwch e-bost PDC (nodwch y bydd angen i chi ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost @southwales i gael mynediad i'r gwasanaeth).

Gallwch chi lanlwytho un neu fwy o ffeiliau, rhoi URL i ffeil neu deipio'r testun yr hoffech ei drosi.

Trosi SensusAccess


Mae'r cwrs e-ddysgu SensusAccess wedi'i fwriadu ar gyfer myfyrwyr, staff, cyfadrannau ac eraill sy'n trosi deunydd yn fformatau amgen fel llyfrau sain, e-lyfrau, print bras digidol a Braille, naill ai drostynt eu hunain neu ar ran eraill.  Mae'r cwrs hefyd yn ymdrin â sut y gellir defnyddio SensusAccess i wella hygyrchedd dogfennau ac i wneud dogfennau'n haws i weithio â nhw.  Mae modiwl ar wahân yn esbonio sut i greu dogfennau sy'n cydymffurfio â'r gofynion hygyrchedd.

Canllawiau Arfer Gorau:

Hawlfraint ac Amodau Defnyddio

Gallwch wneud copi hygyrch os ydych yn berchen ar yr hawlfraint (e.e., eich gwaith eich hun), cael caniatâd gan ddeiliad yr hawlfraint, os yw'r hawlfraint wedi dod i ben, neu os yw ar gyfer rhywun ag anabledd print.

Mae angen i chi gytuno:

  • ·        ni fydd y copi yn cael ei rannu ag eraill
  • ni allwch ddod o hyd i fersiwn sydd ar gael yn fasnachol mewn fformat priodol
  • rydych chi'n cadw at Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau, 1988, Adran 31A
  • eich bod yn cadw at y Ddeddf Diogelu Data wrth storio neu rannu ffeiliau wedi'u trosi sy'n cynnwys data personol.