Hygyrchedd y Campws

Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng

  • Os ydych chi'n debygol o gael anhawster gwacáu adeiladau'r Brifysgol yn ddiogel os bydd argyfwng, cwblhewch yr Holiadur Allanfa Argyfwng a trafodwch eich gofynion gyda'ch Cynghorydd Anabledd.  Bydd eich Cynghorydd Anabledd yn casglu rhywfaint o wybodaeth bellach am eich gofynion a gofynion cymorth / addasiad posibl a bydd yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i'ch cyfadran.  Yna bydd eich cyfadran yn cysylltu â chi i lunio PEEP sy'n bodloni eich gofynion.

Cŵn Cymorth

Llety

Mapiau Campws ac Adeiladau

  • Mapiau Campws
  • Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am leoliadau toiledau hygyrch, llwybrau mynediad, lifftiau ac ati gan ddefnyddio FindaRoom.

Cyngor i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn

  • Oherwydd graddiant naturiol ein campysau Pontypridd, rydym yn argymell yn gryf y dylid defnyddio cadeiriau olwyn wedi'u pweru.

SafeZone

  • Mae safezone yn ap ffôn symudol am ddim i fyfyrwyr a staff Prifysgol ei ddefnyddio. Mae ' n hawdd i ' w lawrlwytho ac yn rhoi mynediad ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf drwy eich ffôn symudol. Mae SafeZone yn gadael i chi gael help yn gyflym mewn argyfwng personol, neu os oes ar rywun angen cymorth cyntaf neu help cyffredinol. Mae SafeZone hefyd yn anfon hysbysiadau i chi mewn achos o argyfwng, felly rydych chi ' n gwybod beth i ' w wneud i gadw ' n ddiogel.

Parcio ar y Campws

  • Gwnewch gais am drwydded barcio i fyfyriwr anabl trwy lenwi ffurflen gais a'i dychwelyd i [email protected]
  • Os ydych chi'n ddeiliad Bathodyn Glas, yna rhoddir trwydded parcio i'r anabl yn rhad ac am ddim.
  • Os nad ydych yn derbyn bathodyn glas, yna bydd angen darparu tystiolaeth feddygol ategol gyda'ch cais a chodir ffi am y drwydded y gellir ei thalu ar-lein.
  • Nodwch na ellir gwarantu parcio ar y campws.


Cymorth Anabledd yn y Llyfrgell

  • Nod gwasanaeth llyfrgell PDC yw darparu'r mynediad ehangaf posibl i adnoddau dysgu ac addysgu a dileu unrhyw rwystrau sy'n deillio o anabledd neu anghenion dysgu ychwanegol.  Darganfyddwch fwy ar eu tudalennau Hygyrchedd.