Hygyrchedd y Campws

Mapiau Campws ac Adeiladau

Mapiau Campws

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am leoliadau toiledau hygyrch, llwybrau mynediad, lifftiau ac ati gan ddefnyddio FindaRoom.

SafeZone

Mae safezone yn ap ffôn symudol am ddim i fyfyrwyr a staff Prifysgol ei ddefnyddio. Mae ' n hawdd i ' w lawrlwytho ac yn rhoi mynediad ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf drwy eich ffôn symudol.

Mae SafeZone yn gadael i chi gael help yn gyflym mewn argyfwng personol, neu os oes ar rywun angen cymorth cyntaf neu help cyffredinol. Mae SafeZone hefyd yn anfon hysbysiadau i chi mewn achos o argyfwng, felly rydych chi ' n gwybod beth i ' w wneud i gadw ' n ddiogel.

Parcio ar y Campws

Gwnewch gais am drwydded barcio i fyfyriwr anabl trwy lenwi ffurflen gais a'i dychwelyd i Kelly Owen (Gwasanaeth Anabledd).

 

Os ydych chi'n ddeiliad Bathodyn Glas, yna rhoddir trwydded parcio i'r anabl yn rhad ac am ddim.

 

Os nad ydych yn derbyn bathodyn glas, yna bydd angen darparu tystiolaeth feddygol ategol gyda'ch cais a chodir ffi am y drwydded y gellir ei thalu ar-lein.

Nodwch na ellir gwarantu parcio ar y campws.


Cymorth Anabledd yn y Llyfrgell

Nod gwasanaeth llyfrgell PDC yw darparu'r mynediad ehangaf posibl i adnoddau dysgu ac addysgu a dileu unrhyw rwystrau sy'n deillio o anabledd neu anghenion dysgu ychwanegol.  Dysgwch fwy am eu Cymorth Anabledd.