Hygyrchedd y Campws

Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng

Os ydych chi'n debygol o gael anhawster gwacáu adeiladau'r Brifysgol yn ddiogel os bydd argyfwng, trafodwch eich gofynion gyda'ch Cynghorydd Anabledd.  Bydd eich Cynghorydd Anabledd yn casglu rhywfaint o wybodaeth bellach am eich gofynion a gofynion cymorth / addasiad posibl a bydd yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i'ch cyfadran.  Yna bydd eich cyfadran yn cysylltu â chi i lunio PEEP sy'n bodloni eich gofynion.


Mapiau Campws ac Adeiladau

Mapiau Campws

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am leoliadau toiledau hygyrch, llwybrau mynediad, lifftiau ac ati gan ddefnyddio FindaRoom.

Cyngor i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn

Oherwydd graddiant naturiol ein campysau Pontypridd, rydym yn argymell yn gryf y dylid defnyddio cadeiriau olwyn wedi'u pweru.

SafeZone

Mae safezone yn ap ffôn symudol am ddim i fyfyrwyr a staff Prifysgol ei ddefnyddio. Mae ' n hawdd i ' w lawrlwytho ac yn rhoi mynediad ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf drwy eich ffôn symudol.

Mae SafeZone yn gadael i chi gael help yn gyflym mewn argyfwng personol, neu os oes ar rywun angen cymorth cyntaf neu help cyffredinol. Mae SafeZone hefyd yn anfon hysbysiadau i chi mewn achos o argyfwng, felly rydych chi ' n gwybod beth i ' w wneud i gadw ' n ddiogel.

Parcio ar y Campws

Gwnewch gais am drwydded barcio i fyfyriwr anabl trwy lenwi ffurflen gais a'i dychwelyd i [email protected]

Os ydych chi'n ddeiliad Bathodyn Glas, yna rhoddir trwydded parcio i'r anabl yn rhad ac am ddim.

Os nad ydych yn derbyn bathodyn glas, yna bydd angen darparu tystiolaeth feddygol ategol gyda'ch cais a chodir ffi am y drwydded y gellir ei thalu ar-lein.

Nodwch na ellir gwarantu parcio ar y campws.


Cymorth Anabledd yn y Llyfrgell

Nod gwasanaeth llyfrgell PDC yw darparu'r mynediad ehangaf posibl i adnoddau dysgu ac addysgu a dileu unrhyw rwystrau sy'n deillio o anabledd neu anghenion dysgu ychwanegol.  Darganfyddwch fwy ar eu tudalennau Hygyrchedd.