Meddwl am Niwroamrywiaeth: Ydw in Niwroamrywiol? (Campws Casnewydd)

05-10-2023 am 12pm i 1pm

Lleoliad: C27, Campws Casnewydd

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Gweithdy ar gyfer unrhyw unigolion sy'n teimlo y gallent fod yn Ddyslecsig, Awtistiaeth, ADHD neu fel arall Niwroamrywiol. Bydd y sesiwn yn edrych ar gymorth a gwybodaeth o fynd at feddyg teulu i gyfeirio at ein bwrsariaeth ddiagnostig (Anawsterau Dysgu Penodol).

https://disability.southwales.ac.uk/anabledd/sgrinio-dyslecsia-ac-asesiadau/