Rheoli Penodiadau Mentoriaid a Thiwtoriaid - Canllaw i Fyfyrwyr

Trefnu Apwyntiadau    


Bydd eich Mentor / Tiwtor yn anfon e-bost atoch i drefnu diwrnod / amser cyfleus i gwrdd. Ar ôl cytuno, byddwch yn derbyn cadarnhad apwyntiad gan Advice Zone Online i'ch cyfeiriad e-bost myfyriwr. Byddwch hefyd yn derbyn e-bost atgoffa. Os na fyddwch yn canslo'r archeb hon, byddwn yn cymryd hyn gan fod y sesiwn wedi'i derbyn gennych chi.      


Canslo Apwyntiadau    


Bydd angen i chi ddarparu o leiaf 24 awr o rybudd os bydd angen i chi ganslo apwyntiad. Os byddwch yn canslo llai na 24 awr cyn eich apwyntiad neu'n methu â mynychu mwy na dwywaith mewn tymor academaidd, bydd cefnogaeth bellach yn dod i ben nes eich bod wedi cyfarfod ag Ymgynghorydd Anabledd. Mae hyn er mwyn gwirio a yw'r gefnogaeth yn diwallu'ch anghenion.    


Sut i ganslo apwyntiad    


1. Mewngofnodi i AZO Ar-lein    

2. Dewiswch “apwyntiadau”    

3. Yn “Fy apwyntiadau a archebwyd”, dewiswch ganslo ar gyfer yr apwyntiad priodol.

4. E-bostiwch eich Mentor, gan nodi'r rheswm dros y canslo.  


Taflenni amser    


Gofynnir i chi gadarnhau trwy e-bost unrhyw apwyntiadau a fynychwyd, a gollwyd a / neu a ganslwyd. Anfonir y wybodaeth hon at Gyllid Myfyrwyr, i ddangos eich bod yn derbyn eich cefnogaeth.      

Bydd apwyntiadau coll a'r rhai sy'n cael eu canslo gyda llai na 24 awr o rybudd yn cael eu tynnu o'ch oriau cymorth a ddyrannwyd.