Cyfraddau Cymorth Anfeddygol PDC

Mae PDC yn ddarparwr cofrestredig o gymorth cynorthwyydd anfeddygol a ariennir gan DSA a gall ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr PDC fel yr amlinellir isod:

(Nid yw PDC yn codi TAW)

Band 1 Cynorthwyydd Cymorth Ymarfero £20
Cynorthwyydd Cymorth Llyfrgell £20
Cynorthwyydd Gweithdy / Labordy £20
Canllaw Golwg £20
Band 2 Cynorthwyydd Astudio £25
Cymerwr Nodiadau £25
Band 3 Gwneuthurwyr Nodiadau Arbenigol (ar gyfer Myfyrwyr Clyw a Nam ar eu Golwg) £40
Gweithiwr Cymorth Cyfathrebu (ar gyfer Myfyrwyr â Nam ar eu Clyw) £40
Band 4 Mentor Arbenigol - Iechyd Meddwl £54
Mentor Arbenigol -
Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth
£54
Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1: 1 - Anawsterau Dysgu Penodol £58
Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1: 1 - Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth £58
Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain £55