Mae tudalen Facebook MS: to university and beyond

Mae tudalen Facebook MS: to university and beyond yn ofod ar-lein ar gyfer myfyrwyr prifysgol sy’n byw gydag MS ac sy’n astudio yn y DU neu Iwerddon. Gall myfyrwyr prifysgol ddefnyddio’r gofod i gwrdd â’i gilydd, cael cymorth gan gymheiriaid a gwneud ffrindiau. Bydd y dudalen hefyd yn cyfeirio at wybodaeth a fydd yn helpu myfyrwyr prifysgol sy’n byw gydag MS i ffynnu yn y brifysgol a thu hwnt, drwy rannu gwybodaeth berthnasol a gweminarau sy’n cael eu harwain gan raddedigion sy’n byw gydag MS sydd wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau amrywiol.

https://www.facebook.com/groups/182466730768781

#Anabledd