Cymorth llinell wrando 24 awr ar gyfer niwroamrywiaeth.

call helpline

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi bod cymorth a chyngor 24 awr ar gael bellach i deuluoedd sy’n byw gydag awtistiaeth a chyflyrau niwrowahanol.

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu drwy ehangu’r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol (Llinell Gymorth C.A.L.L.), ac mae ei staff medrus a phrofiadol yn cael hyfforddiant ychwanegol ar niwrowahaniaeth gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. Gall y prosiect Neurodivergent, hefyd gyfeirio unigolion niwroamrywiol, eu teuluoedd a'u ffrindiau i helpu llenyddiaeth neu wybodaeth am wasanaeth.

Mae’r fenter yn rhan o ymdrechion Llywodraeth Cymru i gyflawni un o’i hymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu, sef gwella gwasanaethau a chefnogaeth ar gyfer pobl niwrowahanol.

#unilife-cymraeg #Anabledd