Wythnos Ymwybyddiaeth o Fyddardod 2022 - sut allwch chi fod yn fyddar-gyfeillgar?

Wythnos Ymwybyddiaeth o Fyddardod 2022

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Byddardod yn cael ei chynnal yn flynyddol gan Gyngor y DU ar Fyddardod ac yn cael ei chynnal rhwng 2 a 8 Mai 2022. Y thema ar gyfer eleni yw Cynhwysiant Byddardod - archwilio cynhwysiant pobl Fyddar yn ein cymuned. Y nod yw tynnu sylw at effaith colli clyw ar fywyd bob dydd a chynyddu amlygrwydd a chynhwysiant pobl Fyddar.

Mae pob person Byddar yn wahanol. Gall lefelau colli clyw, dulliau cyfathrebu a'r defnydd o dechnoleg clyw amrywio'n fawr. Mae’n bwysig cofio hyn a darganfod beth yw anghenion unigol pawb fel y gallwch wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cynnwys ym mhopeth yr ydych yn ei wneud gyda’ch gilydd.

Siarad â'ch ffrindiau byddar

Yn ôl y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar, dyma bum awgrym da ar gyfer cyfathrebu â’ch ffrindiau byddar:

  • Cael eu sylw. Ceisiwch chwifio neu dapio eu hysgwydd.
  • Siaradwch yn normal. Ddim yn rhy araf nac yn rhy uchel.
  • Wynebwch nhw pan fyddwch chi'n siarad. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gallu gweld eich ceg.
  • Defnyddiwch eich dwylo. Pwyntiwch at yr hyn rydych chi'n siarad amdano.
  • Daliwch ati! Ceisiwch anfon neges destun ar eich ffôn neu ysgrifennu neges i lawr.

Bod yn fwy cyfeillgar i fyddar

P’un a ydych chi’n ffrind, yn berthynas neu’n gweithio gyda phobl Fyddar, mae llawer o bethau syml y gallwch chi eu gwneud i fod yn fwy byddar-gyfeillgar. Edrychwch ar y fideo isod i weld sut!


Yn ogystal, bydd PDC yn cynnal sgwrs gan Dr Paddy Ladd, awdur ac academydd enwog, yn archwilio Diwylliant Byddardod, Byddardod ac Ymwybyddiaeth o Fyddardod. Bydd hyn yn digwydd ddydd Mawrth 3 Mai rhwng 1-2.30pm. I archebu eich lle, edrychwch ar y digwyddiad.

Rhannwch eich stori

Os ydych chi’n berson Byddar ac eisiau cymryd rhan yn Wythnos Ymwybyddiaeth Byddardod, rhannwch eich gweithgaredd ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnodau #lnclusionDeafness a #MyDeafStory.

Adnoddau pellach

Anabledd ym PDC - i archwilio'r adnoddau a'r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr Byddar ym PDC

Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain - am help i ddeall Iaith Arwyddion Prydain

Cymdeithas Frenhinol Pobl Fyddar- ar gyfer adnoddau i bobl Fyddar, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol a mynediad i sgwrs fyw Lles RAD.

Sianel Youtube Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar - ar gyfer awgrymiadau syml Iaith Arwyddion Prydain a vlogs gan bobl ifanc Byddar.

#Anabledd #unilife_cymraeg