Addasiadau rhesymol i ddyddiadau cau gwaith cwrs ar gyfer myfyrwyr anabl

lle bo hynny'n bosibl, anogir myfyrwyr anabl i anelu at gwblhau eu gwaith o fewn y dyddiadau cau arferol. Fodd bynnag, mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall anableddau gael effaith ar allu myfyrwyr i reoli eu hastudiaethau yn effeithiol a chyflwyno gwaith academaidd sy'n dangos eu dysgu, o fewn yr amserlenni safonol. 

Felly caniateir i fyfyrwyr ag anabledd sydd â Chynllun Cymorth Unigol gyflwyno o fewn y cyfnod cyflwyno hwyr (5 diwrnod gwaith), heb y cosbau arferol. Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir.

Os oes gennych bryderon ynghylch dyddiadau cau asesu, nad yw'r uchod yn mynd i'r afael â nhw, dylech drafod eich amgylchiadau gydag Ymgynghorydd Anabledd. Os yw'n briodol, ychwanegir "dyddiadau cau dyddiad cau" fel addasiad rhesymol i Gynllun Cymorth Unigol. Yna byddwch yn gallu gwneud cais am addasiadau rhesymol ychwanegol i derfynau amser asesu penodol pan fydd angen trwy'r broses amgylchiadau esgusodol. Ni chaniateir estyniadau yn ddiofyn a bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos.

#uniife_cymraeg #Anabledd