Green Panorama

Anabledd

IMPORTANT:

Service changes due to Coronavirus
(COVID-19)

Please see the English version of this page for current information. This Welsh page will be updated when resources to do so become available.

Cymorth i Fyfyrwyr Anabl

TMae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i, ac yn cydlynu cefnogaeth i fyfyrwyr PDC sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anweledig, anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) ac awtistiaeth.

 Os ydych chi'n astudio mewn coleg partner PDC, cysylltwch â'ch coleg.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol lle gallwch drafod eich gofynion unigol.  Gallwn eich cynghori ynghylch pa gymorth sydd ar gael a'ch helpu i wneud cais amdano.

Mae gan y Gwasanaeth Anabledd rôl allweddol hefyd o ran sicrhau bod y Brifysgol yn cyflawni ei hymrwymiad i ddarparu amgylchedd cynhwysol i fyfyrwyr anabl. Gweler ein Cynllun Polisïau a Chydraddoldeb.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth sy'n gysylltiedig ag anabledd arnoch chi, cysylltwch â ni neu archebwch apwyntiad gydag Cynghorydd Anabledd i'w drafod. Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.

Cysylltwch â ni

E-bost:  disabilityadviser@southwales.ac.uk

Adborth

AZO-button-FAQs-300px-CYM.png

AZO-button-appointments-300px-CYM.png

Dylid cynnal yr holl apwyntiadau a'r rhyngweithio â'r gwasanaeth anabledd yn unol â chod ymddygiad y myfyrwyr. Gall methu â chadw at god ymddygiad myfyrwyr arwain at derfynu eich penodiad a bydd yn cael ei drin fel camymddwyn.

Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion

If Os ydych chi'n Aneswr Anghenion DSA, gweler Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion.

Gwybodaeth i ddarparwyr allanol NMH

Os ydych chi'n ddarparwr Cymorth Anfeddygol Allanol, gweler Gwybodaeth ar gyfer darparwyr NMH allanol.